วันพุธ, กุมภาพันธ์ 18, 2558

สั้นๆทันสถานการณ์ โดย ส.ส สุนัย จุลพงศธร Feb 16 15


https://www.youtube.com/watch?v=Ur71wBUorX8&feature=youtu.be

Published on Feb 16, 2015
โทรทัศน์ เสรีไทยtv ทีวีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00-16.00 น เวลาท้องถิ่นแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดติดตามชม