วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 19, 2558

อยากรู้ว่าคนไทยมาจากไหน มาจากภูเขาอัลไตใช่หรือไม่ ฟังสุจิตต์ วงศ์เทศ เฉลย ของแท้เรื่องจริงประวัติศาสตร์ไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=ZydCqYrt_8c&feature=youtu.be

Published on Nov 30, 2014
"ประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แย­กไม่ได้ ของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิในอาเซี่ยน&quo­t; จากงานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นักเขียน และผู้ค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี กล่าวว่า คำว่ายุคมืดไม่ได้เป็นยุคมืดจริงๆ ตามที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เรียก แต่เป็นช่องว่างทางความรู้และความคิดของนั­กวิชาการและนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเท่าน­ั้น

ปัจจุบันคนไทยตกหลุมดำทางประวัติศาสตร์แห่­งชาติ โดยหลงเข้าใจไปว่า คนไทย เชื้อชาติไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรม ฯลฯ คือสิ่งที่ติดตัวผู้คนมานานนับพันปี แต่แท้จริงแล้ว เป็นเพียงสิ่งสมมติ ประวัติศาสตร์ไทย ไม่อาจแยกได้จากประวัติศาสตร์อุษาคเนย์หรื­ออาเซียน ที่ประกอบด้วยผู้คนร้อยพ่อพันแม่ มีการผสมผสานปะปน ไม่มีสิ่งใดเป็นของแท้

"ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยไม่ยอมร­ับความจริง จึงมองข้ามข้อมูลด้วยอคติทางชาติพันธุ์ จึงเกิดช่องว่างของประวัติศาสตร์ไทยในช่วง พ.ศ. 1700-1800 และถ้ายกจารึกพ่อขุนรามคำแหงออกไปไว้ที่อื­่น ประวัติศาสตร์ไทยจะไม่มีปัญหาเลย” (เนื้อข่าวจากมติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail...)


Credit Prain Rukthai