วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 26, 2558

World News on Wolf Bride Sentencing + UN ส่งความเห็นคดีเจ้าสาวหมาป่า ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ เรียกร้องให้การปล่อยตัวทันที

Source: Web Thai Political Prisoners


Some of the international and national press reports on the sentencing of Patiwat Saraiyaem, a 23 year-old student in Khon Kaen, and Pornthip Mankong, a theater activist aged 26, is reproduced as links below. They received two years and six months in prison for their roles in “The Wolf Bride.” The play was about a fictional kingdom but the remarkable royalist judges considered that “insulted” the non-fictional monarchy. Their sentences were reduced from 5 years because of the guilty pleas.

The military dictatorship looks more ridiculous and dangerous to thinking people every day.

Radio Australia, 25 February 2015: “Human rights groups slam jailing of two Thai students for ‘royal insult’ in university play

Asian Correspondent, 24 February 2015: “Thai court jails theater activists for lese majeste

Sydney Morning Herald, 24 February 2015: “Thailand jails two for insulting the monarchy in a university play

Bangkok Post, 24 February 2015: “Charged scenes as dramatist pair jailed for lese majeste

The Australian, 24 February 2015: “Thai theatre activists jailed for lese majeste

The Nation, 24 February 2015: “Jailing of actors for lese majeste stirs criticism

Voice of America, 23 February 2015: “2 Students Given Jail Terms for Defaming Thai Royal Family

Daily Mail, 23 February 2015: “Two Thais are jailed for more than two years for ‘defaming the monarchy’ in a university play

The Indian Express, 23 February 2015: “Producers of ‘The Wolf Bride’ convicted for mocking the Thai monarchy

Channel 4 News, 23 February 2015: “Jailed for satire: Thailand’s lese majeste convictions

Irish Independent, 23 February 2015: “Thailand jails students for insulting monarchy in play

The Times, 23 February 2015: “Thais jailed over satirical play about a king

Business Times, 23 February 2015: “Thailand jails two on royal insult charge

Lonely Planet Travel News, 23 February 2013: “Two jailed for insulting Thailand’s monarchy

Zee News, 23 February 2015: “Thai actors sentenced for crime of lese-majeste

Deutsche Welle, 23 February 2015: “Rights groups slam conviction of Thai theater activists for royal slur

Associated Press, 23 February 2015: “2 Thais Who Staged Play Found Guilty of Insulting Monarchy

Bloomberg, 23 February 2015: “Thai Court Sentences Two for Play Deemed Insulting to Monarchy

Reuters, 23 February 2015: “Thailand jails two students for insulting monarchy in college play” ( video report by Reuters is here)

BBC, 23 February 2015: “Thai pair jailed for insulting monarchy in student play

Prachatai, 23 February 2015: “Court sentences theater activists to 5 years in jail for lese majeste

Khaosod, 23 February 2015: “Theater Activists Jailed Over Satirical Play About Monarchy

ooo


UN ส่งความเห็นคดีเจ้าสาวหมาป่า ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ เรียกร้องให้การปล่อยตัวทันทีที่มา Thai Lawyers for Human Rights
25/02/2015

UN ส่งความเห็นคดีเจ้าสาวหมาป่า ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ เรียกร้องให้การปล่อยตัวทันที

18 กุมภาพันธ์ 2558 เพียง 5 วันก่อนศาลพิพากษา คดีเจ้าสาวหมาป่า องค์การสหประชาชาติ ส่งความเห็นของ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ ให้กับทนายความในคดีเจ้าสาวหมาป่า โดยมีความเห็นโดยสรุปว่า

1. คณะทำงานฯ ส่งข้อมูลในคดีนี้ที่ได้รับจากผู้ร้อง ให้กับรัฐบาลไทย เมื่อวันที 17 กันยายน 2557 เพื่อให้รัฐบาลไทยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุมตัวในคดีนี้ แต่รัฐบาลไม่ตอบข้อมูลตามที่ร้องขอ คณะทำงานฯ จึงถือข้อมูลตามที่ผู้ร้องให้รายละเอียด

2. คณะทำงานย้ำว่า การแสดงออกซึ่งความเห็น ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 19 ย่อหน้า 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. ในกรณีที่มีการควบคุมตัวใดๆ ต้องควบคุมเท่าที่จำเป็น ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและมีมาตรการให้ประกันตัว

4. การแสดงละคร ถือเป็นการแสดงออกโดยสงบและสันติ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การควบคุมตัวจากเหตุดังกล่าว จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดกับกติการระหว่างประเทศ อีกทั้งการไม่ให้ประกันตัว ในคดี 112 ด้วยเหตุว่า “เกรงจะหลบหนี” ถือว่า ศาลไทยมีการปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวอย่างเป็นระบบ ซึ่งขัดกับกติการะหว่างประเทศเช่นเดียวกัน

ข้อสรุป

1. การจำกัดอิสรภาพในคดีนี้ถือเป็นการถือเป็นการละเมิดข้อ 9 และ19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 9 ย่อหน้า 3 และ 19 ย่อหน้า 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีลักษณะเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ

2. คณะทำงานร้องขอให้รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อเยียวยาสภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า และแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการตามที่กำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. คณะทำงานเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ ของกรณีนี้ การเยียวยาซึ่งยังไม่เพียงพออาจหมายถึงการปล่อยตัวโดยทันที และสนับสนุนให้เขามีสิทธิที่จะบังคับให้มีการเยียวยา ทั้งนี้ตามข้อ 9 ย่อหน้า 5 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

[รับรองเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557]

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านความเห็นฉบับเต็ม สามารถ Download ได้ที่

opinion 2014 41 thailand (saraiyaem) Thai (ความเห็นฉบับภาษาไทย – คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

opinion 2014 41 thailand (saraiyaem) (ความเห็นฉบับภาษาอังกฤษ)