วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2558

พุทธะอิสระ ลอกคราบ มหาเถรสมาคมhttps://www.youtube.com/watch?v=FwELGdzGl_0&feature=youtu.be


Published on Feb 23, 2015
มติชนทีวี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.ที่รัฐสภา พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม เข้ายื่นหนังสือถึงนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาต­รการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบทรัพย์สิน เส้นทางเงินของกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)ทุกรูป รวมถึงเส้นทางเงินและทรัพย์สินของวัดพระธร­รมกาย พระเทพญาณมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย ทรัพย์สินของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัดอย­่างละเอียด และทรัพย์สินของวัดพระธรรมกาย รวมถึงขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณของมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งของธรรมยุติและมหานิกายอย่างละเอียด ตรวจสอบทรัพย์สินของคนใกล้ชิดเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และเจ้าคณะทุกระดับชั้นอย่างละเอียด ไม่เว้นแม้แต่วัดอ้อน้อย และขอให้รื้อฟื้นคดีของวัดพระธรรมกายขึ้นม­าพิจารณาใหม่ รวมถึงขอให้จัดตั้งองค์คณะพิทักษ์คุ้มครอง­พระพุทธศาสนาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย

ooo