วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 19, 2558

สมองหายไปใหน ไอ้ห่.. เค้ามีแต่อนุรักษ์ไว้ - โค่นต้นไม้อายุกว่า 100 ปี เพื่อให้ศิลปินแห่งชาติสร้างงานศิลปะ ประติมากรรม หน้าเมืองกระบี่
ไอ้ที่คนสถาปนาว่าเป็นศิลปิน ทำห่าอะไรออกมาแล้วได้แค่นี้ สิ้นคิดมากๆ สติปัญญาไม่มี ไม่คิดจะยับยั้งการตัดไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมเลย กิเลสล้วนๆ

เสียดายต้นไม้ ถ้าต้องทำลายแบบนี้ ขอเลือก ไม่มีศิลปินแห่งชาติดีกั่ว

Credit นกไฟ ตายยาก