วันอังคาร, พฤษภาคม 01, 2561

ยิ่งลักษณ์สอนพี่

แต่ก่อนแต่ไรครั้งอยุธยาถึงธนบุรีมีบทร้อยกรองคำฉันท์อันลือเลื่อง ชื่อ 'กฤษณาสอนน้อง' ที่ใช้เป็นแบบบทสำหรับมารยาทสตรี

สมัยนี้ ยุคที่ทหารครองเมือง ข่มหัวประชาชนจนทนกันไม่ไหวไม่ว่าแดง-เหลือง แล้วยังนายทหารใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนหน้าไปเป็นนักการเมือง แต่กลับไม่ยอมรับสภาพการเป็นบุคคลสาธารณะ ทั้งบ่นทั้งขู่เข็ญชาวบ้านเป็นอาจิณ

จึงมีผู้รื้อเอาบทร้อยแก้วเรื่องมารยาทของนักการเมืองมาชี้แนะ ให้นายทหารที่อยากจะเป็นนายกฯ คนนอกสำเหนียกเอาไว้ ด้วยหวังว่าสมองจะสามารถซึมซับได้มากกว่าฟองน้ำ