วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 05, 2561

มารู้จักคนดี ผู้ที่ไม่เคยประกาศตน... A man who saved 669 children from the Holocaust - watch when his secret is revealed
https://www.facebook.com/newsnercom/videos/876157319218247/