วันเสาร์, มกราคม 13, 2561

นิวกราวด์เผยผลสำรวจเด็กเยาวชนที่มีต่อประเทศไทย เด็กไทยสะท้อนไม่เป็นตัวเองมากสุดต่อหน้าผู้ใหญ่ 5 สิ่งที่อยากได้....
เด็กไทยสะท้อนไม่เป็นตัวเองมากสุดต่อหน้าผู้ใหญ่ หวังการรับฟัง เข้าใจ ระบบการศึกษาที่ดี


12 มกราคม 2561
ที่มา สำนักข่าวอิศรา


นิวกราวด์เผยผลสำรวจเด็กเยาวชนที่มีต่อประเทศไทย 5 สิ่งที่อยากได้ “รับฟัง เข้าใจ เงิน ของขวัญผู้ใหญ่ปรับปรุงตัวเอง ระบบการศึกษา” สะท้อนภาระงานมาก ใช้ประโยชน์จากห้องเรียนได้น้อย ไม่เป็นตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่


เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 ที่ร้านหนังสือ Fathom Bookspace องค์กรนิวกราวด์ องค์กรศึกษา วิจัย และสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการรวมตัวของเยาวชนรุ่นใหม่ จัดงานแถลงข่าว “ผลสำรวจรับวันเด็ก”

นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ตัวแทนองค์กรนิวกราวด์ กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นที่เยาวชนมีต่อประเทศไทยประจำปี 2560 ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นที่คนรุ่นใหม่มีต่อผู้ใหญ่และประเทศในปี 2017 ที่ผ่านมาจำนวน 7,010ตัวอย่าง จำแนกเป็นเด็กเยาวชน 6,010 และประชาชนทั่วไป 1,000 คน ระหว่างวันที่ 3-31 ธันวาคม 2560 โดยประเด็นคำถามเกี่ยวกับตัวเองพบว่า เด็กเยาวชนสะท้อนว่า ปัจจุบันมีภาระที่ต้องทำอย่างมาก และใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรียนได้น้อย แต่ยังมีโอกาสเลือกวิถีชีวิตด้วยตัวเอง ทำในสิ่งที่อยากทำและการมีความคิดใหม่ๆ ในระดับปานกลาง

นายเปรมปพัทธ กล่าวอีกว่าในส่วนของมุมต่อผู้ใหญ่ พบประเด็นที่น่าสนใจคือ เด็กเยาวชนสะท้อนว่า ผู้ใหญ่ขอโทษหรือแสดงความรู้สึกผิดต่อเยาวชนอยู่ในระดับคะแนนที่ต่ำสุดคือ 24 คะแนน โดยระบุว่า เด็กเยาวชนเป็นตัวของตัวเองน้อยที่สุดเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่ 39 คะแนน และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน 83 คะแนน

ส่วนคำถามเด็กเยาวชนหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยจากแหล่ง พบว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลสูงสุดถึง 82 คะแนน ตามด้วย กลุ่มเพื่อน 62 คะแนน สถานศึกษา 52 คะแนน และผู้ใหญ่ 37 คะแนน

สำหรับคำถามปลายเปิดในการสำรวจครั้งนี้ น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ตัวแทนองค์กรนิวกราวด์ กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องดีๆที่เด็กเยาวชนคิดออก พบว่า อันดับ 1 คืองาน เงิน อาชีพ 17% ตามด้วย ตัวเอง สิ่งใหม่ๆ ศิลปะ ครอบครัว 4-6% ส่วนความเห็นสื่อขาดเรื่องอะไรพบว่าอันดับ 1 คือเรื่องผู้ใหญ่และเยาวชน 19% ตามด้วย สาระ ความรู้ สร้างสรรค์ใหม่ๆ 15% และการรับฟังความเห็นที่แตกต่าง 8% โดยมองว่าสื่อนำเสนอในประเด็นดาราและความบันเมิงมากเกินไป

ทั้งนี้ของขวัญที่อยากได้จากผู้ใหญ่ อันดับ 1 คือการรับฟังและความเข้าใจ 25% 2. เงิน 11% 3. ของขวัญ 8% 4. ผู้ใหญ่ปรับปรุงตัวเอง 7% และ 5. ปรับปรุงระบบการศึกษา 7% ส่วนเรื่องที่ชอบในประเทศ ได้แก่ ความไม่ลำบาก อาหารอร่อยคนไทยน่ารัก ส่วนเรื่องที่ควรปรับปรุงคือ การศึกษา ระบบสาธารณะ และการเดินทาง คมนาคม

นอกจากนี้ทางองค์กรนิวกราวด์ ยังเปิดเผยอีกว่า ในบอร์ดกระทู้เว็บไซต์ Dek-D จำนวน 500 กระทู้ ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.ปี 60 พบว่า หัวข้อร้องเรียนที่เด็กตั้งกระทู้มากที่สุดคือ การมีปัญหาความสัมพันธ์กับครู 67% ตามด้วยเรื่องทรงผม 8%การรับน้องและถูกลวนลามอย่างละ 6%