วันศุกร์, มกราคม 12, 2561

เช้าวันจันทร์ที่ 15 ม.ค. ชวนทุกคนเข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมเข้าชื่อเสนอยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ที่ลานปรีดี ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เอาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อร่วมลงชื่อ
งานแถลงข่าว ภาคประชาชนจับมือเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช.11 ม.ค. 2561 
โดย iLaw


กำหนดการงานแถลงข่าว
ภาคประชาชนจับมือเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช.

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.30-11.00 น.
ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์กำหนดการ

9.00 – 9.30 เริ่มลงทะเบียนและเปิดให้ประชาชนที่มางานร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

9.30 - 9.45 ตัวแทนภาคประชาชนทุกเครือข่ายร่วมอ่านแถลงการณ์ “ทำไมต้องยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.”
ตัวแทนภาคประชาชนทุกเครือข่ายร่วมลงชื่อในแบบฟอร์มการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

9.45 น. - 11.00 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนชี้แจงผลกระทบจากประกาศและคำสั่ง คสช. และเหตุผลที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ควรถูกยกเลิก โดยตัวแทนจาก

1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
2. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
3. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
4. เครือข่ายแรงงาน
5. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
6. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
7. เครือข่ายผู้บริโภค
8. เครือข่ายประชนผู้เป็นเจ้าของแร่
9. เครือข่ายเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
10. เครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
11. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12. เครือข่ายสลัมสี่ภาค (ทุกภาค)
13. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
14. เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คอป.)
15. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
16. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
17. สมัชชาคนจน
18. ขบวนการอีสานใหม่
19. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)
20. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)
21. กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)
22. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)
และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายอื่นๆ ที่เข้าร่วมอีกจำนวนมาก