วันเสาร์, มิถุนายน 10, 2560

จำเป็นหรือไม่... งบกลาโหม 61 ทะลุ 2.2 แสนล้าน ถ้าคิดจากช่วงระยะเวลาการบริหารประเทศของคสช. กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 29,487 ล้านบาท หรือ 15.2% !!!

กองทัพเฮ!!! งบกลาโหม 61 ทะลุ 2.2 แสนล้าน เพิ่ม 5%!!!

BY SARA BAD
JUNE 9, 2017
ISPACE Thailand

ถูกจับตามองกันอีกครั้งสำหรับงบประมาณกลาโหม ซึ่งล่าสุดจากการประชุมพิจารณางบประมาณปี 2561 ของสนช. พบว่า กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 4.16%

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้มีการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ในวาระแรก ตามที่ครม.เสนอมา โดยมีการเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงงบประมาณในแต่ละกระทรวง ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้น พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงถึงงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ในปี 2561 ว่า กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 222,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 4.16%

พล.อ.อุดมเดช ระบุว่า กระทรวงกลาโหมได้จัดทำแผนงานหลัก ประกอบด้วย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 3.แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4.แผนงานบูรณาการ ซึ่งยืนยันว่าจะกำกับดูแลงบที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ และอยากทำความเข้าใจเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดหาตามความจำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพที่กำหนดไว้

“หลายปีที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย โดยการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่เป็นการหาทดแทนที่หมดอายุเพื่อให้กองทัพไทยมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ อันเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญ” พล.อ.อุดมเดช กล่าว

เมื่อพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมย้อนหลังพบว่า นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2559 กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2549 ช่วงรัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 85,000 ล้านบาท แต่ในปี 2550 ภายหลังจากมีการยึดอำนาจจากรัฐบาล ดร.ทักษิณ งบกลาโหมก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น 115,024 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นกว่า 30,024 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.3%

จากนั้นในปี 2551 และ 2552 งบกระทรวงกลาโหมก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยในปี 2551 กลาโหมได้รับงบประมาณ 143,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,495 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.7% และในปี 2552 กลาโหมก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 170,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,638 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.5% เรียกได้ว่าจากปี 2549-2552 เพียง 3 ปี งบประมาณกลาโหมของไทยเพิ่มขึ้นจาก 85,000 ล้าน เป็น 170,157 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 85,157 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียง 3 ปี!!!


ต่อมาในช่วงรัฐบาลคสช. งบประมาณกลาโหมก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 งบประมาณกลาโหมที่ทำมาจากสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับทั้งสิ้น 183,820 ล้านบาท แต่ภายหลังจากที่รัฐบาลคสช. เข้ามาบริหารประเทศงบประมาณกลาโหมก็เพิ่มสูงขึ้นทันทีเช่นกัน โดยในปี 2558 กลาโหมได้รับงบประมาณ 193,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,679 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.2%

ต่อมาในปี 2559 กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณ 207,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,219 ล้านบาท คิดเป็น 7.3% ในปี 2560 ได้รับงบประมาณ 211,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,931 ล้านบาท หรือประมาณ 1.8% และล่าสุดปี 2561 กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณ 222,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,787 ล้านบาท หรือประมาณ 5%

ถ้าคิดจากช่วงระยะเวลาการบริหารประเทศของคสช. กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 29,487 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.2% และหากคิดอัตราการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2561 พบว่างบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นถึง 137,436 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 161.68% เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

นำไปสู่คำถามที่ว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณกับกองทัพมากมายขนาดนี้หรือไม่??? จริงอยู่แม้ความมั่นคงจะมีความสำคัญ แต่สัดส่วนงบประมาณ อัตราการเพิ่มขึ้น และสภาพเศรษฐกิจของประเทศก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาใช้ในการกำหนดกรอบงบประมาณเช่นกัน!!!


Reference

https://www.matichon.co.th/news/577303

http://news.thaipbs.or.th/content/252635

http://www.posttoday.com/analysis/report/438807