วันพุธ, กุมภาพันธ์ 08, 2560

รัฐบาล"ถังแตก"? ผลกระทบที่จะต้องเตรียมรับมือ
https://www.youtube.com/watch?v=QWITUsfPxxg

รัฐบาล"ถังแตก"? ผลกระทบที่จะต้องเตรียมรับมือ

Published on Feb 7, 2017

นายเดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับภาวะเงินคงคลังของประเทศลดลงเหลือนน้อยที่สุดในรอบหลายปีว่า หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับตนการขาดดุลงบประมาณที่ต่อเนื่องกันมาจากปีที่แล้ว ปีละมากกว่า 1 แสนล้านบาท ถือว่าไม่ปกติ สร้างความเสี่ยงกับการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมา จะเอางบประมาณที่ไหนมาใช้ และการที่ เงินคงคลังเหลือน้อยแบบนี้ เท่ากับรัฐได้ใช้จ่ายงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการชี้แจงว่าใช้ไปเพื่ออะไร มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งในรัฐบาลปกติ จะมีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบตั้งคำถามในเรื่องเหล่านี้ แต่เมื่อไม่มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบ ในฐานะประชาชนก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล และจะบริหารงบประมาณให้อยู่ในภาวะขาดดุลงบประมาณแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน เพราะหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ นอกจากจะเกิดความเสี่ยงแล้ว จะส่งผลให้การลงทุนในโครงการใหญ่ของรัฐบาลจะทำไม่ได้ การพัฒนาประเทศทำได้ไม่เต็มที่ ขณะเดียวกัน การลงทุนทั้งในและต่างประเทศก็น้อยอยู่แล้ว และหากรัฐบาลจะแก้ปัญหาโดยการไปเรียกเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มภาระซ้ำเติมประชาชน