วันพุธ, กุมภาพันธ์ 08, 2560

องค์กรสิทธิฯสากล เตรียมฟ้อง"ทรัมป์"ก่อวิกฤติสิทธิมนุยชน ปูทางถอดถอน
https://www.youtube.com/watch?v=AyzkEjy7nuQ

องค์กรสิทธิฯสากล เตรียมฟ้อง"ทรัมป์"ก่อวิกฤติสิทธิมนุยชน ปูทางถอดถอน

jom voice

Published on Feb 7, 2017

นายสุนัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชนสากล หรือ Human Rights Watch ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของนายโดนัลล์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อรัฐธรรมอเมริกาว่า หลายนโยบายของทรัมป์ เป็นนโยบายสุดโต่ง สร้างเงื่อนไข และเร่งปฎิกริยาให้เกิดความเกลียดชังกันมากขึ้นในระดับโลก และยิ่งทำให้อเมริกามีศัตรู ไม่ปลอดภัยมากขึ้น ที่สำคัญยังทำลายหลักสิทธิมนุษยชนด้วย ระบบโลกที่เคยร่วมกันจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นจะหมดไป การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะลดลง เป็นการนำโลกกลับไปสู่ยุคหลังสงครามเย็น โดยเฉพาะการให้นำเอาวิธีซ้อมทรมานกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งนั่นเท่ากับว่า อเมริกา จะเป็นผู้่ส่งออกวิธีการซ้อมทรมานให้เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งไทยด้วย ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกกำลังหารือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ Human Rights Watch กำลังพิจารณาว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะฟ้องร้องประธานาธิบดีอเมริกาคนนี้ ฐานละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และทำผิดรัฐธรรมนูญของอเมริกาเสียเอง และเชื่อว่าเรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนจากกลไกทางสังคมของคนอเมริกัน รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมของอเมริกาเองด้วย เพื่อที่จะนำไปสู่การถอดถอนนายโดนัลล์ ทรัมป์ และอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล ฟ้อง ประธานาธิบดีสหรัฐฯในเรือ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน