วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 12, 2560

คิดเพื่อไทย... "วัฒนา เมืองสุข" จัดโหด พวกห้อยโหนหากินจะสิ้นชาติ - ตรงประเด็นเรื่องการปรองดอง
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=RcUSgseIqy8&app=desktop

วัฒนาจัดโหด พวกห้อยโหนหากินจะสิ้นชาติ


สถานีข่าวการเมือง

Published on Feb 9, 2017

https://www.youtube.com/channel/UCqGm...