วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 12, 2560

ปรองดองไม่ใช่ลืมอดีต 'จาตุรนต์ ฉายแสง' BIG DOSE 11-2-2017
https://www.youtube.com/watch?v=MZyri5-oQO0

ปรองดองไม่ใช่ลืมอดีตจาตุรนต์ ฉายแสง BIG DOSE 11 2 2017

สถานีข่าวการเมือง

Published on Feb 11, 2017
สถานี Freedom City Radio สถานีวิทยุเสรีออนไลน์
สถานีนี้ เพื่อเสรีภาพและความเท่าเทียม