วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 12, 2560

เวทีทัศน์ เรื่อง "ปรองดอง" 12-2-2017 + ปรองดองใต้ท็อปบู๊ตคนไม่เชื่อว่าสำเร็จ
https://www.youtube.com/watch?v=acPOZ2_P0_E

เวทีทัศน์ เรื่อง "ปรองดอง" 12-2-2017

SHTV

Published on Feb 12, 2017

ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง
YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv

ooo

ปรองดองใต้ท็อปบู๊ตคนไม่เชื่อว่าสำเร็จhttps://www.youtube.com/watch?v=6F8yjr7X1ww

SHTV

Published on Feb 12, 2017

WAKE UP THAILAND Weekends - VoiceTV21 @Voice_TV

ปรองดองแม้เปิดกว้างให้ทุกฝ่าย แต่อยู่ใต้ท็อปบู๊ตทหาร ถึงคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ไม่ใช่การคุยถูกเรื่อง
http://shows.voicetv.co.th/wakeup-thailand-weekend/461178.html