วันพุธ, มกราคม 04, 2560

วัฒนา เมืองสุข - ถ้าไม่เลือกตั้ง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=_4zp4Aw6WQU

วัฒนา เมืองสุข - ถ้าไม่เลือกตั้ง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

SHTV

Published on Jan 3, 2017
Tonight thailand - VoiceTV21 @Voice_TV