วันจันทร์, มกราคม 02, 2560

ไม่ต้องออกแขก ปี่กลองเชิดเลย

ผมว่า ทั้งนายกฯปู และคุณวัฒนา ออกมาเร่งเกม ตีกลอง ตั้งแต่วันแรกของปีใหม่เลย ปี่กลองเริ่มดังขึ้นแล้ว เอากันแต่วันแรกเลย

คนอื่นๆ ก็คงไม่ต้องเงียบอมอะไรนะครับ

ที่มา FB

Thai Ariyaskun

ooo