วันจันทร์, มกราคม 02, 2560

ฟังปณิธาน อ.ชำนาญ จันทร์เรือง - Baby Boomers of the World Unite!

ปีนี้อายุ 60 แล้ว
เมืองนอกก็ไปมาค่อนโลกแล้ว
อาหารอร่อยๆแพงๆก็พอได้กินแล้ว
ไวน์ดีๆก็รู้จักแล้ว
บำนาญก็ได้แล้ว
ชื่อเสียงก็พอมีคนรู้จักบ้างแล้ว
ชีวิตที่เหลือคือกำไร
ฉะนั้น จึงจะทำทุกอย่างเพื่อให้ “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”

ชำนาญ จันทร์เรือง
1 มกราคม 2560