วันพุธ, มกราคม 04, 2560

ญี่ปุ่นโปรโมทรถไฟความเร็วสูง ความเร็ว 603 กม./ชม.ไทย พลเอกประยุทธ นายกจากรัฐประหาร โปรโมทตู้รถไฟใหม่ ดีเซลรางชั้น 3 ความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. ความเร็วคงที่ครบ 100 ปีรถไฟไทย (ไตแลนเดีย ๔.๐)

ญี่ปุ่น รถไฟความเร็วสูง Shinkansen หรือรถไฟหัวกระสุน Bullet Train ปีแรกที่วิ่งวันที่ 1 ตุลา 2507/1964 มีระยะ 515.4 กม. โตเกียว - โอซากา

ขบวนแรกความเร็ว 145 กม./ชม. ลดเวลาเดินทางจากรถไฟโลโคโมทีฟดีเซลราง จาก 6 ชม. 40 นาที เหลือ 4 ชม.

ปีต่อมา ลดเวลาการเดินทางเพิ่มเป็น 3 ชม. 10 นาที ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม. และลดการใช้เวลาเพิ่มตลอดมา

เพียง 3 ปี คนญี่ปุ่นขึ้นชิงกันเซ็นครบ 100 ล้านคน ชีวิตคนญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลง การค้าความมั่งคั่งเติบโต นาฬิกาตรงกันทุกวินาที

ญี่ปุ่น High Speed Rail
ผ่านมา 52 ปี เพิ่มระยะทางเป็น 2,764.6 กม. ความเร็วที่ 240-320 กม./ชม.

สองปีก่อน เมษา 2015/2558 ญี่ปุ่นทดสอบขบวนแม็คเลฟ maglev วิ่งความเร็ว 603 กม./ชม.

วันนี้ มีคนใช้บริการ Shinkansen ราวปีละ 350 ล้านคน

ไทย พลเอกประยุทธ นายกรัฐมนตรีจากรัฐประหาร นั่งรถไฟดีเซลรางชั้น 3 โปรโมทตู้รถไฟใหม่

ไทย อัตราความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. เป็นความเร็วคงที่ครบ 100 ปีรถไฟไทยรัฐทหาร

Believe it or not?
บันทึกไว้ Tue 4 Jan. มกรา 2017/2560


ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์