วันพุธ, มกราคม 04, 2560

ชวนชมสารคดีเส้นทางอัญเชิญพระแก้วมรกตในอดีตและจุดที่นักศึกษาหนีข้ามไปฝั่งลาวหลัง 6 ตุลา 2519 (วิดีโอคลิปจาก คุณฟ้ารุ่ง ศรีขาว )https://www.facebook.com/FahroongSk/videos/710009762497440/


ชมเส้นทางอัญเชิญพระแก้วมรกตในอดีตและจุดที่นักศึกษาหนีข้ามไปฝั่งลาวหลัง 6 ตุลา 2519

บรรยากาศล่องเรือจาก ปากแบง ไป หลวงพระบาง

อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เล่าว่า ปากแบง เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง สามเหลี่ยมทองคำกับหลวงพระบาง ในอดีตนี่เป็นเส้นทางสำคัญ เรือจอดที่นี่ คนแวะพักที่นี่ จะเห็นได้ว่า เรือที่ใช้จะเป็นเรือลำยาวเพราะน้ำโขงเชี่ยวมากเป็นน้ำที่ไหลจากธิเบต

สำหรับประวัติศาสตร์ช่วงใกล้ๆ ในช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรง มีการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ผ่านมา 40 ปีแล้ว นักศึกษาที่หนีเข้าป่ามาอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วข้ามมาพึ่งทางลาว ก็จะข้ามตรงจุดนี้(ปากแบง) เป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ใกล้ๆ ตัวเรา และหากย้อนกลับไปเป็นร้อยๆ ปี ที่นี่ก็มีความสำคัญเช่นกัน จึงพามาดูสภาพภูมิศาสตร์

ส่วนที่ที่พักค้างคืน ก่อนที่จะเริ่มเดินทางตอนเช้าฝั่งที่เราพักเรียกว่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (เมื่อหันหน้าไปทางที่น้ำไหลลง) ซึ่งเวลาประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ก็คือ การหลีกเลี่ยงไม่บอกว่าเสียลาว จึงบอกว่าเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ส่วนฝั่งขวาคือแขวงไซยะบุรี ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เราเคยเรียกร้องดินแดน เพราะเคยเอาไซยะบุรีไปขึ้นกับเมืองไทย แล้วเปลี่ยนเป็นจังหวัดลานช้าง(ในสมัยจอมพล ป) แล้วก็ยึดนครจำปาศักดิ์ที่มีปราสาทวัดพู เพราะต้องการเอาแม่น้ำโขงเป็นจุดแบ่ง 2 ประเทศ ฉะนั้น เมื่อ 70 กว่าปีที่แล้ว เคยขึ้นอยู่กับประเทศไทยประมาณ 5 ปี มีผู้แทนราษฎร มีการเลือกตั้ง จากจังหวัดลานช้าง กับจังหวัดนครจำปาศักดิ์ รวมทั้งจ.พิบูลสงคราม และ จ.พระตะบอง

อ.สมฤทธิ์ ลือชัย กล่าวว่า เส้นทางที่เรากำลังล่องเรือ คือเส้นทางที่เคยอัญเชิญพระแก้วมรกต โดยพระไชยเชษฐา อัญเชิญพระแก้วไปอยู่เวียงจันทน์ผ่านเส้นทางนี้ แล้วจากนั้นพระแก้วไปอยู่ธนบุรี
ปี 2322 พระเจ้าตากอัญเชิญพระแก้วมรกตไปกรุงธนบุรี ประดิษฐานที่วัดอรุณหรือวัดแจ้ง ต่อมาเมื่อมีการสร้างกรุงเทพฯ จึงอัญเชิญข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา มาอยู่วัดพระแก้วจนถึงปัจจุบัน

อ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า ปี 2560 ครบรอบ 250 ปีกรุงศรีอยุธยาล่ม “อยุธยาล่ม แต่ธนบุรีศรีมหาสมุทรโรจน์” ต้องรำลึกว่า ถ้าไม่มีธนบุรีศรีมหาสมุทร จะมีรัตนโกสินทร์ได้อย่างไร เราจึงจะจัดงานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสิน
---------
ส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ภาคสนาม สปป.ลาว
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
พาลงพื้นที่ภาคสนาม
ล้านนา – ล้านช้าง
น่าน – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน
เสาร์ 26 – พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 (5 วัน/ 4 คืน)
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิทยากรท้องถิ่น และวิทยากรพิเศษ:
ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย
-------