วันอังคาร, สิงหาคม 02, 2559

สมัชชาคนจน สับเละ"ร่างรธน.มีชัย"ไม่เห็นหัวประชาชน"Vote No"คือทางออกประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=kylrH4s9xb8

สมัชชาคนจน สับเละ"ร่างรธน.มีชัย"ไม่เห็นหัวประชาชน"Vote No"คือทางออกประเทศ

jom voice

Published on Aug 1, 2016

นายกฤษกร ศิลารักษ์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการทำประชามติ วันที่ 7 สิงหาคมนี้ว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญดูถูกและไม่เข้าใจการเติบโตทางการเมืองของประชาชน ใช้มาตรฐานตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่น จะเห็นได้ว่าสองปี กว่าที่ คสช.บริหารประเทศ นอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนจนแล้ว ยังซ้ำเติมและดูถูกประชาชน ดังนั้นมีทางเดียวที่จะให้ประเทศมีทางออก และคนจนได้รับการคุ้่มครองด้านสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมคือ การ Vote No ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหม่