วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

ไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญโจร! คนไทยในญี่ปุ่น UDD Japan ชุมนุมหน้าสถานกงศุลไทย กรุงโตเกียว 5สค2559 + London walk รณรงค์ให้ ปชช กา ไม่เห็นชอบ ประชามติเผด็จการ

https://www.youtube.com/watch?v=959Kgo9bXpw

ไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญโจร! คนไทยในญี่ปุ่น UDD Japan ชุมนุมหน้าสถานกงศุลไทย กรุงโตเกียว 5สค2559

bamboo network

Published on Aug 6, 2016

ooo

London walk รณรงค์ให้ ปชช. กา ไม่เห็นชอบ ประชามติเผด็จการ