วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

กวีศรีประชา : พี่น้อง โหวดโนรับร่างคือสร้างพรรค ค.ส.ช
คุมควบโดย ส.ว แต่งตั้ง
รัฐแห่งราชการสอ พลอประโยชน์
เผด็จการกว่าถนอมครั้ง ประภาสโพ้น โบราณ

มีแต่หักโค่นด้วย โหวดโน
ก่อนจะตายไม่โต มอดม้วย
จงยั้งหยุดอำนวย อำนาจ
โค่นเผด็จการลงด้วย
พี่น้อง โหวดโน

กวีศรีประชา
3/8/2016

.....