วันอาทิตย์, สิงหาคม 07, 2559

'Somsak Jeamt' FB LIVE ถึงเพื่อนแอ๊คติวิสต์ นักวิชาการ และเพื่อนประชาชนที่รณรงค์โหวตโนทุกท่าน ดูเหมือนว่าร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง จะโหวตผ่านความเห็นชอบ
.....