วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรต่อต้าน Single Gateway เรื่อง ยอมรับผลประชามติ แต่ไม่ยอมรับการจำกัดเสรีภาพใดๆทุกรูปแบบ

แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรต่อต้าน Single Gateway

เรื่อง ยอมรับผลประชามติ แต่ไม่ยอมรับการจำกัดเสรีภาพใดๆทุกรูปแบบ

เนื่องจากผลการลงการประชามติของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ถึงแม้กระบวนการจะไม่ขาวสะอาด และไม่เป็นธรรมอย่างที่พึงจะเป็น ด้วยกระบวนการเต็มไปด้วยการริดรอน สิทธิการแสดงออกต่างๆของฝ่ายที่เห็นต่างตลอดเวลา แต่ในเมื่อเป็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ พวกเราก็น้อมรับผลการลงประชามติในครั้งนี้

แต่การน้อมรับในครั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงการยอมศิโรราบให้กับอำนาจเผด็จการแต่อย่างใด ดังนั้นการคุกคาม จำกัด เสรีภาพของประชาชนโดยรวม (ไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์ หรือ ในสื่อต่างๆ รวมถึงการคุกคามต่อการแสดงออกอย่างสันติในทุกมิติ) เป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ และพวกเราจะขอต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆ ที่พวกเราสามารถกระทำได้ในทุกรูปแบบเช่นกัน

พวกเราขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า "เสรีภาพของประชาชน" จักต้องได้รับการรับรองตามหลักการสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

ดังนั้น แนวคิด Single Gateway หรือ ชื่ออื่นๆที่จะมีขึ้นในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการต่างๆ หรือ กฎหมาย ระเบียบ การจัดตั้งองค์กร หน่วยงาน ที่มีวัตุประสงค์เพื่อมาจำกัด เสรีภาพของประชาชน จักได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรง หนักหน่วง และสาสม

ที่ผ่านมา พวกเราได้ส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลมาหลายครั้ง หลายหนแล้วว่า พวกเราทำอะไรได้บ้าง แต่พวกเราไม่ทำ พวกเรากระทำเพียงแค่การส่งสัญญาณเตือนเท่านั้น ทั้งนี้หากการส่งสัญญาณที่ผ่านมาของพวกเรายังเบาเกินไป จากนี้ไปคงต้องถึงเวลา ที่พวกเราต้องกระซิบดังๆ ไปยังรัฐบาล ที่อาจต้องทำให้ตกใจกันบ้าง และหวังว่าประชาชนทั่วไปคงเข้าใจพวกเราเมื่อถึงเวลานั้น และหวังว่าประชาชนคงต้องรับรู้ว่า

"ไม่มีเสรีภาพใดได้มาด้วยการร้องขอ มีแต่การลุกขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น"

แล้วเจอกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เครือข่ายพันธมิตรต่อต้าน Single Gateway

.....


นักเรียนนักรบไซเบอร์และครูฝึก ทุกท่านโปรดทราบ....

จะมีการซ้อมรบครั้งใหญ่ เร็วๆนี้.... ให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุด....

ถึง พวกเลียตีน ลุงตูบ

"หากคิดว่า ประชามติ(ปิดปาก มัดมือ)ผ่านแล้วจะมาเล่น Single Gateway ละก้อ คิดผิด"

งานนี้ เจอกันแน่....

#OpSingleGateway