วันอาทิตย์, สิงหาคม 21, 2559

ยังเถียงเขาคอเป็นเอ็น... กต.แถลงชี้แจงยูเอ็น ย้ำไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิบัติสากล พร้อมระบุประชามติโปร่งใส

กต.แถลงชี้แจงยูเอ็น ย้ำไทยต้องดำเนินมาตรการรักษาความสงบ ป้องกันความแตกแยก พร้อมระบุประชามติโปร่งใส แต่ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร

กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการณ์ลงวันที่ 20 ส.ค. ชี้แจงกรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.) เรียกร้องทางการไทยยกเลิกการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมืองและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังเนื่องมาจากการแสดงความเห็นต่างในกรณีการลงประชามติรัฐธรรมนูญ

เนื้อหาในแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิบัติสากล อันเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย แต่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและการป้องกันความแตกแยกในสังคม เช่นเดียวกับที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพึงกระทำ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปเพื่อนำสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน

ส่วนกรณีที่โฆษกยูเอ็นเอชอาร์ซีเรียกร้องให้ทางการไทยระงับการใช้ศาลทหารและใช้คำสั่งของ คสช. เข้าจับกุมดำเนินคดีกับพลเรือนนั้น ทาง กต.ยืนยันว่าผู้ต้องหาที่ถูกพิจารณาคดีภายใต้ศาลทหารจะได้รับการประกันสิทธิไม่แตกต่างจากการพิจารณาคดีภายใต้ศาลพลเรือน และตามที่ระบุในประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมและเปิดเผย สิทธิในการได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความโดยทนาย สิทธิในการประกันตัว พร้อมทั้งย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมภายใต้ศาลทหารมีความโปร่งใส เพราะญาติผู้ต้องหา ภาคประชาสังคม กลุ่มพิทักษ์สิทธิ และผู้แทนคณะทูต สามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้

กต.ยังยืนยันด้วยว่าการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติของอารยประเทศ สอดคล้องกับขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักวิชาการจาก 43 องค์กร และสื่อมวลชนแนวหน้าต่าง ๆ วิจารณ์และแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างเปิดเผย แต่ผู้ที่ตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายและก่อความไม่สงบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม

แถลงการณ์ของ กต.ย้ำว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นจะนำพาประเทศกลับสู่การปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนด้วยความเรียบร้อย โดยยึดมั่นดำเนินการตามโรดแมปซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งในปี 2560 และการที่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค. สะท้อนถึงการยอมรับโรดแมปของรัฐบาล จึงหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนชาวไทย และช่วยสนับสนุนไทยในการวางรากฐานของประชาธิปไตยและความปรองดองในสังคมต่อไป

(ภาพประกอบจากคลังภาพ: เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา)


บีบีซีไทย - BBC Thai

.....

โปร่งใส่มากเลยครับ ห้ามคนเห็นต่างวิจารณ์ใครรณรงค์ไม่รับจับเข้าคุก ในขณะที่คนรนณรงค์ให้รับแกล้งทำไม่เห็น รัฐธรรมนูญก็ไม่แจกให้ประชานอ่าน นับคะแนนก็หงุบหงิบนับกันเองไม่ให้คนมาดูเห็นบัตร คะแนนรวมเกินคนมาลงคะแนนไปเป็นล้าน แหมโปร่งใส่ที่สุดตั้งแต่มีการจัดลงคะแนนเสียงในกะลาเลยครับ

มิตรสหายท่านหนึ่ง