วันพุธ, สิงหาคม 17, 2559

สองปีรัฐบาล ทุกข์ของเกษตรกรยังไม่ใช่ทุกข์ของแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=Zg5PpDBXD28

OVERVIEW - สองปีรัฐบาล ทุกข์ของเกษตรกรยังไม่ใช่ทุกข์ของแผ่นดิน

ขณะฟากรัฐประโคมว่าเศรษฐกิจไทยดี และพูดกันขนาดรัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ภาคเกษตรยุค 'ประยุทธ์' กลับถดถอยต่อเนื่องจนติดลบไปแล้ว 21 เดือน จากสองปีของรัฐบาลนี้ ยิ่งกว่านั้นคือราคาผลผลิตเกษตรลดลงเป็นลำดับจาก 2557 ถึง 2558 และไม่มีแววขึ้นใน 2559 จนส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาลดลง 14% ยางต่ำลง 23% มันสำปะหลังถูกลง 18% ซึ่งสามอย่างเป็นพืชเกษตรหลักของชาติ...ไม่มีร่องรอยไหนที่บ่งบอกว่าชาวนาชาวสวนชาวไร่จะมีชีวิตดีขึ้นใต้การบริหารแบบปัจจุบันSirote Klampaiboon