วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559

เชิญฟัง (พลาดไม่ได้) ประสบการณ์ประชามติจากชาวบ้านสุโขทัย คุณลุงทอง โพธิ์ดี ผู้ปีนเสาที่ธรรมศาสตร์เรียกร้องความยุติธรรมเมื่อวานนี้https://www.facebook.com/bow.nuttaa/videos/10153934016970819/