วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2559

"ยกแรกเริ่มแล้ว" คนไทยผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกา ประกาศนับหนึ่งสู้เผด็จการไทย
https://www.youtube.com/watch?v=l_9ZaFhKtb0

"ยกแรกเริ่มแล้ว" คนไทยผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกา ประกาศนับหนึ่งสู้เผด็จการไทย

jom voice

Published on Aug 12, 2016

ภายหลังผลการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ กลุ่มคนไทยผู้รักประชาชน และต่อสู้กับอำนาจเผด็จการ ประกาศไม่รับผลการประชามติ เพราะเป็นกระบวนการที่เป็นเผด็จการ และเห็นว่า นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ถามวิถีทางประชาธิปไตย ควรจะประกาศตัวร่วมต่อสู้กับประชาชนที่กำลังต่อสู้กับอำนาจเผด็จการอยู่ในเวลานี้ ไม่ควรจะหลบอยู่หลังฉาก และไม่ควรหน้าด้านให้ประชาชนต้องออกมาต่อสู้เพียงลำพัง และคนไทยเหล่านี้ยังประกาศว่า นับจากนี้ไปการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยจะเริ่มเข้มข้น จริงจังมากขึ้น