วันศุกร์, สิงหาคม 05, 2559

เผื่อพลาด... ถามตรงๆกับจอมขวัญ : มองคนละมุม เหตุผลคนละด้าน "ประชามติ" | 04-08-59 | ThairathTV
https://www.youtube.com/watch?v=VjheDMsFhAg&feature=youtu.be

ถามตรงๆกับจอมขวัญ : มองคนละมุม "ประชามติ" | 04-08-59 | ThairathTV

thairath

Published on Aug 4, 2016

"ประชามติ" ฟังเหตุผลคนละด้าน