วันศุกร์, มิถุนายน 10, 2559

ฮาอ่ะ... มาถูกทางแระ...
มาถูกทางแระ...
                                      ว่ายมาฝั่งเราด้วยเว้ย
                                              ฮาๆๆๆๆๆ

มิตรสหายท่านหนึ่ง