วันพุธ, มิถุนายน 22, 2559

Exclusive Talk บทสัมภาษณ์พิเศษของ 'ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ' เกี่ยวกับสถานการณ์ของคนเสื้อแดงในต่างจัง­หวัด
https://www.youtube.com/watch?v=UNWBWE_NK5Q

Exclusive Talk : เปิดหมดทุกคำถามกับ 'ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ'

VOICE TV

Published on Jun 21, 2016

Exclusive Talk บทสัมภาษณ์พิเศษของ 'ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ' เกี่ยวกับสถานการณ์ของคนเสื้อแดงในต่างจัง­หวัด ตอนนี้เป็นอย่างไร? และพวกเขารู้สึกอย่างไรภายใต้การควบคุมที่­รัดกุมจากทางรัฐ