วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 23, 2559

ศิลปินแห่งชาติ สุชาติ สวัสดิ์ศรี โพสต์ ’24 มิ.ย.2475′ คือวันที่น่าภูมิใจและยินดี

ที่มา มติชนออนไลน์
23 มิ.ย. 59

วันที่ 23 มิถุนายน สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ โพสต์ข้อความเนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ตอบโต้หลังจากเมื่อวานนี้ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่เสนอว่า สำหรับตนเอง 24 มิ.ย.2475 คือวันขยะแผ่นดิน จนเกิดกระเเสการพูดถึงอย่างมาก โดยระบุว่า

ผมภูมิใจในความเป็นไพร่ และมีความยินดีในวันที่ 24 มิถุนายน ทั้งเมื่อ พ.ศ.2475 และใน พ.ศ.ปัจจุบัน และจะต่อไปในอนาคตอีกไม่รู้จบ

พ่อของผมเป็น “ทหารหมอ” ในรุ่นที่อายุมากกว่า กุหลาบ สายประดิษฐ์ 10 ปี พ่อของผมเป็น “ทหารหมอสัญบัตร” แห่งกองแพทย์ทหารบกในรุ่นบุกเบิกของโรงพยาบาลพระมกุฎ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่โรงพยาบาลภูมิพล

พ่อของผมชื่นชมในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 และดังนั้นพ่อจึงได้ตั้งชื่อนี้ให้ผม ผมยินดีและภูมิใจในความหมายที่ลึกซึ้ง และไม่เปลี่ยนไปใช้เป็นชื่ออื่น แม้จะรู้ว่าเป็นชื่อโหลที่มีคนชอบตั้งชื่อนี้ซํ้ากัน
กูนี่แหละเกิดใน ” วันชาติ ”

อันเป็นผลเนื่องมาจากวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475

กูยกย่อง “คณะราษฎร” ในวันที่ 24 มิถุนายน เมื่อ พ.ศ.2475

กูยกย่องคนอย่างนายปรีดี พนมยงค์ และ “คณะราษฎร” และ “ขบวนการเสรีไทย” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

และกูนี่แหละที่มีพ่อเป็น “ทหารหมอ” คนละแบบ คนละพวก และคนละจำพวกกับ “ขยะอย่างมึง” และ “พวกขยะของมึง”
ท่านต้องไตร่ตรอง เพราะนี่เป็นเหมือนสเตตัสการเมือง

ทั้งนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 คือ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งมีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” โดยเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก