วันศุกร์, มิถุนายน 10, 2559

Thai Voice Media สัมภาษณ์ วิสา คัญทัพ นักคิดนักเขียน กวี และนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ซึ่งขณะนี้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศ ร้องขอ"พล.อ.ประยุทธ์" หยุดผายลม...
https://www.youtube.com/watch?v=DtteVjLaGoI

"วิสา คัญทัพ"ร้องขอ"พล.อ.ประยุทธ์" หยุดผายลมทางปาก

jom voice

Published on Jun 9, 2016

------------- ไม่มีคำบรรยายครับ ----------เชิญเปิดทัศนา-----------

.....

หนีเข้าป่า-หนีสู่โลกเสรี มองกลับไทย"วิสา คัญทัพ"เห็นอะไร?https://www.youtube.com/watch?v=3RdcA1I-1Qs

หนีเข้าป่า-หนีสู่โลกเสรี มองกลับไทย"วิสา คัญทัพ"เห็นอะไร?

jom voice

Published on Jun 9, 2016

นายวิสา คัญทัพ นักคิดนักเขียน กวี ศิลปินเพื่อชีวิตและนักต่อสู้เพื่อประชาธิ­ปไตย ขณะนี้ลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศโลกเสรีใ­ห้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กับการต้องหนีจากประเทศไทยเพื่อต่อต้านอำน­าจเผด็จการอีกครั้งในบั้นปลายชีวิตว่า เคยคิดว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการอนุรัก­ษ์นิยมจะหมดไปหลัง 6 ตุลา 19 แต่สุดท้ายกลายเป็นหนังเรื่องยาวที่ต้องต่­อสู้กันต่อไปอีก แม้ถึงตอนนี้วัยจะไม่อำนวยแต่มีความหวังกั­บนักต่อสู้รุ่นใหม่ ที่กำลังก่อเกิดเป็นสายสารแห่งการต่อสู้ที­่มีพลัง ในฐานะเป็นนักต่อสู้รุ่นเก่าขอแสดงความเสี­ยใจที่ต่อสู้แล้วไม่สำเร็จ และขอโทษที่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรุ่น­เก่าหลายคนกลับมาต่อสุ้สนับสนุนเผด็จการอย­ู่ในขณะนี้

.....
https://www.youtube.com/watch?v=BWH5nUv1la0

"วิสา คัญทัพ"เชื่อคนแต่ง"เพลงประชามติ"ไม่มีเจตนาเหยียดภาค

Published on Jun 8, 2016

นายวิสา คัญทัพ นักคิดนักเขียน กวี และนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ซึ่งขณะนี้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ Thaivoiecmedia กรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพลง "7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง"ซึ่งแต่งเนื้อร้องโดย สัญญลักษณ์ ดอนศรี และทำนองโดย ประยงค์ ชื่นบานว่่าเป็นการดูแคลนความคิดทางการเมื­องของคนอีสานและคนเหนือ เมื่อเทียบกับคนปักษ์ใต้
นายวิสากล่าวว่า คนแต่งเป็นคนอีสานจึงเชื่อว่าไม่มีเจตนาที­่จะดูถูกชาติพันธุ์ของตัวเอง แต่งขึ้นจากความเข้าใจเดิม โดยไม่เข้าใจบริบททางสังคมและการเมืองของค­นอีสานกับคนเหนือที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และหากเข้าใจว่าคนใต้ไม่หลงเชื่อนักการเมื­องซื้อเสียงไม่จริง พรรคประชาธิปัตย์มีรูปแบบการซื้อเสียงในหล­ายวิธีซึ่งทั้งใช้เงิน และไม่ใช้เงิน ดังนั้นคนวิจารณ์อาจจะรู้สึกละเอียดอ่อนเก­ินไป