วันเสาร์, มิถุนายน 25, 2559

NDM ขอเชิญชวน ‪เยี่ยมเพื่อนเรา‬ 7 คนที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพฯ พรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 59) เวลา 9.00 น. โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย (ได้รับการประกันตัว 6 ยกคำร้องฝากขัง 7 อีก 7 ยังอยู่ในเรือนจำ)NDM ขอเชิญชวน ‪#‎เยี่ยมเพื่อนเรา‬ ที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพฯ พรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 59) เวลา 9.00 น.
โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย

เชิญพี่น้องสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว "ความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่อาชญากรรม รณรงค์ประชามติไม่ใช่อาชญากร" หลังการเยี่ยมรอบเช้า

สรุปรายชื่อเพื่อนของเราที่ถูกคุมขังในเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพฯ คืนนี้

1. นายรังสิมันต์ โรม อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่
2. นายนันทพงศ์ ปารมาศ อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่
3. นายกรกช แสงเย็นพันธ์ อายุ 24 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
4. นายอนันต์ โลเกตุ อายุ 21 ปี นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. นายธีรยุทธ นาบนารำ อายุ 27 ปี สำเร็จการศึกษา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. นายยุทธนา ดาศรี อายุ 27 ปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. นายสมสกุล ทองสุกใส อายุ 20 ปี นักศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับรายชื่อเพื่อนที่ได้รับการประกันตัว 6 คน คือ 1. นายวรวุฒิ บุตรมาตร อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวกรชนก ชนะคูณ นักสหภาพแรงงาน
3. นางสาวเตือนใจ แวงคำ นักสหภาพแรงงาน
4. นางสาวปีใหม่ รัฐวงษา นักสหภาพแรงงาน
5. นางสาวพรรทิพย์ แสงอาทิตย์ อายุ 21 ปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นายรักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ อายุ 25 ปี นักศึกษาปริญญาโทที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในส่วนของรายชื่อนิสิตม.เกษตรและนักศึกษาม.รามคำแหงที่ศาลได้ยกคำร้องฝากขัง ทั้ง 7 คน คือ

1. น.ส.อรัญญิกา จังหวะ อายุ 21 ปี นิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
2. นาย เกษมชาติ ฉัตรนิรัติศัย อายุ 21 ปี นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
3. น.ส.สุทธิดา วัฒนสิงห์ อายุ 21 ปี นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
4. นาย กานต์ สถิตศิวกุล อายุ 19 ปี นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
5. นายอุทัย ช่วยตั้ว อายุ 21 ปี นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
6. นายคุณภัทร คะชะนา อายุ 21 ปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 4
7. น.ส.ชนกนันท์ รวมทรัพย์ อายุ 23 ปี สำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่


ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

.....
https://www.facebook.com/newdemocracymovement/videos/1160263880690654/