วันเสาร์, มิถุนายน 25, 2559

"อองซาน"เยือนไทยสร้างแรง"สะเทือน"อำนาจเผด็จการคสช.?
https://www.youtube.com/watch?v=aUO0iDWDCK4

"อองซาน"เยือนไทยสร้างแรง"สะเทือน"อำนาจเผด็จการคสช.?

jom voice

Published on Jun 24, 2016

นายดุลยภาค ปรีชารัชช์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนักวิจัยแลกเปลี่ยนโครงการเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนม่า ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ภาพแรงงานพม่านับหมื่นที่เดินทางมาต้อนรับนางอองซาน ที่จ.สมุทรสาคร อาจจะเป็นภาพที่สร้างแรงสะเทือนต่อรัฐบาลคสช.ได้เหมือนกัน เพราะเห็นได้ถึงพลังศรัทธาที่ชาวพม่ามีต่อผู้นำของเขา ขณะเดียวกันทิศทางการเมืองไทยก็เดินตามรอยพม่าที่พยายามบังคับประชาชนโดยตลอด คสช.คงจะได้เห็นว่า พลังศรัทธาของประชาชนที่จะมีต่อผู้นำประเทศควรจะมาจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่ใช่การบังคับ ส่วนข้อเรียกร้องของแรงงานพม่า 5 ข้อนั้น บางข้ออาจจะทำได้เลย แต่บางข้ออาจจะเกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง ซึ่งต้องใช้เวลา แต่การจะขนแรงงานพม่ากลับประเทศในระยะ 4-5 ปีนี้นั้นคงยังทำไม่ได้ เพราะมีหลายปัจจัยที่ยังดึงดูดให้แรงงานพม่าเข้ามาทำงานในไทย (ขออภัยระดับเสียงไม่สม่ำเสมอ กำลังปรับปรุง)

.....


สำนึกชาตินิยมในพม่า อุปสรรคที่ท้าทาย "อองซาน ซูจี"https://www.youtube.com/watch?v=3r3YiBcEX48

jom voice

Published on Jun 24, 2016

นายดุลยภาค ปรีชารัชช์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนักวิจัยแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับแนวคิดชาตินิยมของ อองซาน ซูจี ที่ปรึกษาและ รมต.ต่างประเทศเมียนม่า รวมทั้งเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทยว่า พม่าประกอบขึ้นมาด้วยหลายชาติพันธุ์ หลายศาสนา หากนางอองซาน มีความคิดความเชื่อเหมือนบิดาที่เชื่อมั่นในชาติพันธ์ชาวพม่าเป็นหลัก และพุทธศาสนาเป็นสำคัญก็อาจจะเป็นปัญหาต่อนางอองซาน โดยเฉพาะท่าทีที่เฉยเมยกรณีโรฮิงญา ส่วนมีการเปรียบเทียบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯไทยว่ากำลังเป็นเหมือนอองซาน ซูจีของพม่านั้น คิดว่าวงรอบทางการเมืองของน.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่มากพอ เทียบกันไม่ได้กับ นางอองซาน ซูจี ที่ผ่านการถูกกระทำและต่อสู้กับทหารพม่ามาหนักหน่วงกว่ามาก