วันศุกร์, มิถุนายน 24, 2559

เสวนาประชามติกับการใช้สิทธิเสรีภาพ 21 มิ.ย. 59 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์....https://www.youtube.com/watch?v=e1sLpSa_zII

เสวนาประชามติกับการใช้สิทธิเสรีภาพ 21 มิ.ย. 59 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

prachatai


Published on Jun 21, 2016


21 มิ.ย. 2559 - ห้อง ร.202 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากรโดย จอน อึ๊งภากรณ์ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี เอกชัย ไชยนุวัติ ชนกนันท์ รวมทรัพย์ เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ดำเนินรายการ