วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 30, 2559

การทำประชามติหากไม่เปิดให้ประชาชนสามารถถกเถียงกันได้อย่างเสรีแล้ว จะทำประชามติไปเพื่ออะไร
https://www.youtube.com/watch?v=EmpaZ_KfZDE

"ขังได้แต่ตัว" ความติด อุดมการณ์ยิ่งแพร่กระจาย

jom voice


Published on Jun 29, 2016

นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน )สมาชิกคนหนึ่งของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ว่า คสช.ไม่สามารถที่จะขังความคิดของชบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ แม้ 7 คนถูกขังแต่ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ จะสู้กับเผด็จการต่อไป ในทุกรูปแบบ และทุกวิถีทาง เพื่อจะให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นว่า ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของประชาชนในเวลานี้คือ อำนาจเผด็จการ การทำประชามติหากไม่เปิดให้ประชาชนสามารถถกเถียงกันได้อย่างเสรีแล้ว จะทำประชามติไปเพื่ออะไร