วันศุกร์, มิถุนายน 24, 2559

เสวนา "อนาคตประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย" ฉลองครบรอบ 84 ปี เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
https://www.youtube.com/watch?v=lj9qEFe75h4

เสวนา "อนาคตประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย"

fazhi2006


Published on Jun 24, 2016

เสวนาวิชาการ ฉลองครบรอบ 84 ปี เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในหัวข้อ "อนาคตประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย" ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนาโดย
- ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
- ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
- ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
- ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
รับชม 26,090 ครั้ง
Cr. Matichononline

.....

เรื่องเกี่ยวข้อง....

สุรชาติ: บทเรียนเผด็จการทหารละตินอเมริกาและ 10 โจทย์หลังเปลี่ยนผ่านในไทย
ภาพจาก VoiceTV21