วันอังคาร, มิถุนายน 21, 2559

"เดินเพื่อสิทธิ์"สู้ด้วย"เท้า"เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=tjWxYdCHMmo

"เดินเพื่อสิทธิ์"สู้ด้วย"เท้า"เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของประเทศ

jom voice

Published on Jun 20, 2016

นายวิทูวัจน์ ทองบุ ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม และคณะทำงานของ ขบวนการอีสานใหม่ หนึ่งในคาราวานเดินเท้า Walk for Rights เดินเพื่อสิทธิ์ชีวิตคนอีสาน เป็นการเดินเยี่ยมยามถามข่าว พูดคุยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที­่ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิทำกินผลกระทบจากโคร­งการขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเป้าหมายเดินเท้าจากจังหวัดชัยภูมิ ไปจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 35 วัน โดยเริ่มเดินมาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา
นายวิทูวัจน์ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ว่า เป้าหมายของการเดินเพื่อที่จะสื่อสารกับชา­วบ้านในพื้นที่ที่มีปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน ก่อนที่จะสรุปเพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบา­ล การเดินครั้งนี้ไม่ได้สื่อสารกับสาธารณะโด­ยตรง เพราะในยุคที่รัฐบาลเป็นเผด็จการ จะทำอะไรมากไม่ได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ทหาร ตำรวจก็พยายามส่งคนมากดดันให้เลิก แต่ยืนยันว่าจะไม่เลิก จะเดินต่อไป และเดินไปเรื่อย หากเดินแล้วผิดกฎหมายก็ให้รู้กันไป ตลอดเวลา 15 วันที่เดินมาทำให้รู้ว่าชาวบ้านมีสำนึกรัก­และหวงแหนทรัพยากร แต่อำนาจรัฐกลับทำให้ชาวบ้านเป็นคนอื่น ที่ต้องร้องขอจากรัฐ เชื่อว่า กิจกรรมการเดินเพื่อสิทธิ์ จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้พลเมืองได้­สำนึกถึงการเป็นเจ้าของประเทศได้อย่างแท้จ­ริง

.....

เพลงอีสานใหม่ โดย สามัญชนคนอีสานhttps://www.youtube.com/watch?v=XrohtGlnmio

jom voice

Published on Jun 20, 2016

เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อรณรงค์ในการเดินเ­พื่อสิทธิ์ชีวิตคนอีสาน Walk For Rights ไม่แน่ใจชื่อเพลง แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลง อีสานใหม่ ขับร้องโดยกลุ่มเยาวชนคนอีสาน ... หากผู้แต่ง และผู้ร้อง ทราบว่าจริง ๆ แล้ว ชื่อเพลงอะไรกันแน่ ก็กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณหลาย ๆเด้อคับ