วันศุกร์, มิถุนายน 10, 2559

Charnvit Kasetsiri : ออกไป โหวต NO อย่านอนหลับทับสิทธิ no vote ... อย่าลืมว่า เรามีอำนาจ สูงสุด เวลาหย่อนบัตร
กกต.สมชัย จ่อไปเยี่ยม‘เพนกวิน’ ที่โรงเรียนสัปดาห์หน้า

Constitution Referendum:
7 สิงหา 2559 วันเสียงแตก
(7 สิงหา 2508 วันเสียงปืนแตก)

หนึ่ง)
ออกไป โหวต NO
อย่านอนหลับทับสิทธิ no vote
เพราะ
ถ้ารัฐธรรมนูญ ผ่าน อีหรีต ดีใจ
และประชาชนไทย ก็ไม่ได้บทเรียน ย่ำซ้ำรอย ถอยหลังเข้าคลอง

ถ้ารัฐธรรมนูญ ไม่ผ่าน อีหรีต อกแตกตาย
แต่ประชาชนไทย ได้ทั้งบทเรียน และบทสั่งสอน "คนดี" ครับ

สอง)
มึคำถามต่ออีก ว่า
ก.
ทำไม กกต ไม่จัดลงคะแนน ล่วงหน้า หรือ จัดในต่างประเทศ
ข.
ทำไม ครั้งก่อนๆ การเลือกตั้ง ทั่วไป ยังเคยทำเลย หรือว่า
ค.
วิตกกังวล เรื่องคะแนน เสียง ??? และ
ง.
ทำไม่ ต้องมี สอง คำถาม

สาม)
จะมี ประชามติ ตามที่กำหนดไว้ 7 สิงหา
ถ้ามี รัฐธรรมนูญ จะผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ?
น่าคิด น่าวิเคราะห์ว่า ?
ถ้ามี ประชามติ รัฐธรรมนูญ อาจจะไม่ผ่าน

สี่)
ถ้าไม่มี ประชามติ แล้วจะเกิดอะไร ขึ้น ?
คสช. ที่ขี่หลังเสืออยู่ จะทำอย่างไร
จะลาออก หรือ
จะใช้ ม 44 ให้ผ่าน ?

ห้า)
การที่ คสช จะลาออก น่าจะเป็นไปได้ยาก
ดังนั้น อาจใช้ ม 44 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แล้วรีบจัดการเลือกตั้ง โดยด่วน

ครับ หากไม่มี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์พันลึก ที่เราคาดถึงไม่ได้
อนาคตของไทยเรา
ก็คงหนีประเด็นทั้ง 5 ไม่พ้น
แต่ผลของมัน จะออกหัวออกก้อยอย่างไร
only time will tell ครับ

อย่างไร ก็ตาม เราก็ต้องออกไปออกเสียง ว่า
No (หรือ Yes กับ นอนหลับทับสิทธิเท่านั้นเอง)
อย่าลืมว่า เรามีอำนาจ สูงสุด เวลาหย่อนบัตร ครับ

CK@Talingchan


Charnvit Kasetsiri shared Matichonweekly - มติชนสุดสัปดาห์'s post.
.....