วันจันทร์, มิถุนายน 27, 2559

จดหมายจากน้องโรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่

จดหมายจากน้องโรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ความเข้าใจของเขาถูกต้องแล้วว่าหากรัฐธรรมนูญนี้ผ่านคนไทยจะถูกจองจำและถูกกดขีภายใต้กติกาโจรที่ใช้ปกครองประเทศ สิทธิ เสรีภาพของประชาชนจะถูกริดรอน คุณภาพชีวิตประชาชนจะตกต่ำ รัฐธรรมนูญนี้จะถูกใช้ปกครองประเทศไปอีกนานเพราะภายใต้กติกานี้กองทัพไม่มีความจำเป็นต้องออกมาทำรัฐประหารนอกจากมีการลุกฮือของประชาชน

Say NO ช่วยกันเรียกร้องให้ปล่อยตัวทันที !


Anurak Jeantawanich