วันพุธ, มิถุนายน 22, 2559

สารคดี 2475 จาก Thai PBS 3 ตอนจบ
https://www.youtube.com/watch?v=qDv96W5Yba4

สารคดี 2475 ตอน 1 "ความทรงจำ"

ความจริง

Published on Jul 25, 2012

ออกอากาศทางช่อง Thaipbs เมื่อ 25 ก.ค. 2555

.....

สารคดี 2475 ตอน 2 "สองฝั่งประชาธิปไตย"
https://www.youtube.com/watch?v=MNh2W-hV29Y

สารคดี 2475 ตอน 2 "สองฝั่งประชาธิปไตย"

ความจริง

Published on Jul 26, 2012

ออกอากาศทางช่อง Thaipbs เมื่อ 26 ก.ค. 2555

.....

สารคดี 2475 ตอนจบ "ชะตาชาติ"https://www.youtube.com/watch?v=e-w4K035ThE

สารคดี 2475 ตอนจบ "ชะตาชาติ"

ความจริง

Published on Jul 28, 2012

ออกอากาศทางช่อง Thaipbs เมื่อ 27 ก.ค. 2555