วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 23, 2559

ฟังเสียงประชาชนบ้าง! ทำไมเราไม่เอาโรงงานแป้งมันฯ #Walk4Rights จากอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
https://www.youtube.com/watch?v=96hRK0szjRY&feature=youtu.be&a

ฟังเสียงประชาชนบ้าง! ทำไมเราไม่เอาโรงงานแป้งมันฯ #Walk4Rights จากอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Media Force

Published on Jun 23, 2016

ขอขอบคุณคลิปข่าวจากเฟสบุค ขบวนการอีสานใหม่ New E Saan Movement
.....


หมู่บ้านหนองหารจาง "ไม่เอาโรงงานแป้งมัน" #Walk4Rights จาก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 23jun2016
https://www.youtube.com/watch?v=WWrw3BsUIwc&feature=youtu.be&a

หมู่บ้านหนองหารจาง "ไม่เอาโรงงานแป้งมัน" #Walk4Rights จาก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 23jun2016

Media Force

Published on Jun 23, 2016

ขอขอบคุณคลิปเฟสบุค ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement
.....

พ่อบุญช่วย ฝากถึงรัฐบาล จากใจหมู่เฮาชาวบ้านหนองหารจาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น #Walk4Rights


https://www.youtube.com/watch?v=WwSfIGPHX1Y&feature=youtu.be&a

พ่อบุญช่วย ฝากถึงรัฐบาล จากใจหมู่เฮาชาวบ้านหนองหารจาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น #Walk4Rights

Media Force

Published on Jun 23, 2016

ขบวนการอีสานใหม่ New E Saan Movement

.....กลุ่ม นศ.ดาวดิน ม.ขอนแก่น อ่านแถลงการณ์ร่วมต่อสู้กับขบวน #Walk4Rights 23jun2016

 

https://www.youtube.com/watch?v=GE35eRouHd4&feature=youtu.be&a

Media Force

Published on Jun 23, 2016

ขอขอบคุณคลิปจากเฟสบุค ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดินแดนแห่งการต่อสู้เพื่อสิทธินักศึกษา
กรกฎาคม 2555 นักศึกษาม.ขอนแก่นและแนวร่วมนิสิตนักศึกษา­คัดค้านม.นอกระบบ ร่วมกันเคลื่อนไหวคัดค้านไม่ให้ม.ขอนแก่น ถูกแปรรูปออกนอกระบบราชการ สุดท้ายการเจรจาไม่เป็นผล และเมื่อทราบว่าอธิบดีและกรรมการสภามหาวิท­ยาลัยขอนแก่น(ในขณะนั้น) กำลังประชุมอยู่ที่กทม. ทำให้ผู้ชุมนุมในขณะนั้นตัดสินใจปิดถนนมิต­รภาพบริเวณหน้ามหาลัยขอนแก่น จนทำให้การพิจารณานำมหาลัยขอนแก่น ออกนอกระบบ ถูกเลื่อนออกไป
อย่างไรก็ดี ภายหลังรัฐบาลคสช. การพิจารณาร่างพรบ.ม.ขอนแก่น ออกนอกระบบรัฐไปอยู่ภายใต้ระบอบทุน ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน
ไม่สนใจไยดีต่อเสียงคัดค้านของนักศึกษาตลอ­ด 10 ปีที่ผ่านมา
ขบวนเดินเพื่อสิทธิเพื่อชีวิตคนอีสาน ขอยืนยันว่าการศึกษาเป็นสิทธิที่รัฐควรจัด­ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
เรามีสิทธิที่จะมาเยือนม.ขอนแก่น
และเราจะมาม.ขอนแก่นเพื่อสิทธิฯ