วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 30, 2559

ทีมทนายความแถลงข่าวหลังเข้าเยี่ยมกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 7 คน อ่านแถลงการณ์ที่ผู้ต้องหาทั้งเจ็ดรายฝากมาสื่อสารต่อสาธารณะ

ทีมทนายความแถลงข่าวหลังเข้าเยี่ยมกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 7 คน ที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังถูกจับกุมดำเนินคดีจากการแจกเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญพร้อมอ่านแถลงการณ์ที่ผู้ต้องหาทั้งเจ็ดรายฝากมาสื่อสารต่อสาธารณะ ดังนี้

"เขียนที่แดน 1 เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นวันครบรอบการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งนำโดยคณะราษฎรอันเป็นหมุดหมายสำคัญของหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน และได้สถาปนาการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน รัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2475 จึงทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถเชิดหน้าชูตาทัดเทียมกับประชาชนในนานาอารยประเทศ


อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ อันเป็นเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกทำลายลง แต่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ก็ได้สถาปนาความใฝ่ฝันของประชาชนที่จะไม่ยอมกลับไปถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปป

แม้พวกเราทั้งเจ็ดคนจะถูกคุมขัง แต่เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของเรายังคงใฝ่ฝันถึง "เสรี" และยังมี "ความหวัง" ที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ประชาชนชาวไทยเป็นใหญ่ โดยมีความเสมอภาคและเสรีภาพเท่าเทียมกัน

พวกเราทั้งเจ็ดคนจึงขอร่วมรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนข้างนอก โดยมุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติได้ต่อไป

7 ประชาธิปไตยใหม่ในห้องขัง"ชมคลิปได้ที่นี่

https://www.facebook.com/lawyercenter2014/videos/1028370843879436/