วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2559

UN LIVE Now: เลือกสมาชิก UNSC ทีมไทยแลนด์กำลังรอลุ้นว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ - Elections to fill vacancies of five non-permanent members of the Security Councilhttp://webtv.un.org

General Assembly: 106th plenary meeting
Elections to fill vacancies in principal organs: Election of five non-permanent members of the Security Council [item 112 (a)]

.....
ไทยเริ่มสมัครเป็นสมาชิก UNSC ตั้งแต่ปี 2007 แต่ถอนตัวไปครั้งหนึ่งในช่วงปี 2011 และกลับมาสมัครใหม่อีกครั้งเพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี 2017-2018