วันเสาร์, มิถุนายน 25, 2559

ทายาทคณะราษฎร เตรียมเอาผิด"น.พ.เหรียญทอง"หมิ่นบรรพบุรุษเป็น"ขยะ" กรณีโพสต์ข้อความให้วันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันขยะแผ่นดิน เป็นการทำลายเกียรติและศักดิศรีของคณะราษฎรอย่างรุนแรงทั้ง ๆ ที่ได้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ประชาชนไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง
https://www.youtube.com/watch?v=b47VVenXR8w

ทายาทคณะราษฎร เตรียมเอาผิด"น.พ.เหรียญทอง"หมิ่นบรรพบุรุษเป็น"ขยะ"

jom voice

Published on Jun 25, 2016

นายฐิติ ชัยนาม หลานนายดิเรก ชัยนาม สมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ลำดับที่ 21 ที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ประธานองค์กรกำจัดขยะแผ่นดิน โพสต์ข้อความให้วันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันขยะแผ่นดินว่า เป็นการทำลายเกียรติและศักดิศรีของคณะราษฎรอย่างรุนแรงทั้ง ๆ ที่ได้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ประชาชนไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง คณะราษฎรเป็นที่ยอมรับขอบคนทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อและชีวิต และข้อกล่าวหาว่า คณะราษฎร คิดจะกำจัดสถาบันกษัตริย์ก็ไม่เป็นความจริง เพราะถ้าเป็นจริงคงจะกำจัดไปนานแล้ว แต่คณะราษฎรต้องการให้คงสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น ซึ่งหาก นพ.เหรียญทองไม่หยุดทำลายชือ่เสียงของคณะราษฎร ทายาทของคณะราษฎรฺ จะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายต่อไป

.....

"84 ปี 2475"วิบากกรรมประชาธิปไตย ทายาท"คณะราษฎร"วอนผู้รักประชาธิปไตยอย่าสิ้นหวัง


https://www.youtube.com/watch?v=6oEjwkI0lUE

jom voice

Published on Jun 25, 2016

นายฐิติ ชัยนาม หลานนายดิเรก ชัยนาม สมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ลำดับที่ 21 ที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ในโอกาส 84 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าต้นไม้ประชาธิปไตยนั้นได้ถูกปลูกไว้ แล้วในผืนแผ่นดินไทยเมื่อ 84 ปีก่อน แต่ถูกกัดเซาะ แต่ถูกแมลงกัดกินจนไม่อาจจะเดิบโตได้ หลายคนบอกว่า เป็นความล้มเหลวของ คณะราษฎร ที่ใจอ่อนส่งผลให้ชนชั้นสูงกลับมายึดอำนาจไปอีกครั้ง จริง ๆ แล้วอุดมการณ์ จิตสำนึก ความเป็นประชาธิปไตยได้ถูกปลูกฝังไว้ในแผ่นดินแล้ว และลูกหลานไทยยุคที่ผ่านมาก็กำล้งรดน้ำพรวนดินให้เจริญงอกงามต่อไป แม้จะยังไม่เห็นผล เติบโตอย่างเต็มที่ก็ตาม ภาพที่ลูกหลานไทยที่ต่อสู้อยู่กับเผด็จการ ถูกจับกุม ถูกคุมขัง จำนวนมากในปัจจุบันนี้ เชือว่าเป็นความเจ็บปวดใจของคณะราษฎรหากยังมีชีวิตอยู่ แต่เชื่อว่าต้นไม้ประชาธิปไตยของไทยจะเติบโตผลิดอกออกใบในเร็ววันนี้ ขอให้ผู้รักประชาธิปไตยอย่างท้อแท้และสิ้นหวัง ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี


ooo


A piece of history: 1932 Revolution in Siam.

นายฐิติ ชัยนาม หลานนายดิเรก ชัยนาม สมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ลำดับที่ 21 ที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ประธานองค์กรกำจัดขยะแผ่นดิน โพสต์ข้อความให้วันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันขยะแผ่นดินว่า เป็นการทำลายเกียรติและศักดิศรีของคณะราษฎรอย่างรุนแรงทั้ง ๆ ที่ได้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ประชาชนไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง
https://www.youtube.com/watch?v=b47VVenXR8w&feature=youtu.be


ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri