วันพุธ, มิถุนายน 29, 2559

10 คำถามว่า ทำไมเด็ก ๆ นักโทษประชามติจึงไม่ต้องขึ้นศาลทหาร
ที่มาภาพ คมชัดลึก

ที่มาเรื่อง FB

Krisadang-Pawadee Nutcharus

10 คำถามว่า ทำไมเด็ก ๆ นักโทษประชามติจึงไม่ต้องขึ้นศาลทหาร

1. ถาม ทำไมเรียกว่าเด็ก ๆ

ตอบ เพราะประยุทธ์-วิษณุ-ประวิตร-มีชัย ล้วนอายุเกินกว่า 60 ปี ส่วนพวกเขาอายุระหว่าง 21-25 ปี

2. ถาม เขาโดนข้อหาอะไรจึงถูกจับ

ตอบ เขาโดนจับข้อหา
2.1 ขัดคำสั่ง คสช. ที่ 3/58 เรื่องชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
2.2 พรบ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ม.61(1) วรรค 2 และ 3
2.3 ไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ ตามคำสั่ง คมช.ฉบับ 25
2.4 ไม่แสดงบัตรประชาชน

3. ถาม ทำไมถึงไม่ต้องขึ้นศาลทหาร เพราะ คสช.ให้ขึ้นศาลทหารไม่ใช่หรือ

ตอบ กฎหมายไม่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารชัดเจนอยู่แล้ว

4. ถาม อ้าว ก็ตามคำสั่ง คสช. เขาว่าคดีที่ขัดคำสั่ง คสช. เช่นความผิดตาม 2.1 ต้องขึ้นศาลทหารไม่ใช่หรือ

ตอบ ใช่ แต่คำสั่ง คสช. ที่ 3/58 ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

5. ถาม ยกเลิกไปอย่างไร

ตอบ เพราะรัฐบาลทหารและสภานิติบัญญัติของทหารได้ออก พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

6. ถาม แล้วมีผลยังไงหล่ะ

ตอบ ก็ พรบ.ดังกล่าวอนุญาตให้ชุมนุมทางการเมืองได้ไงหล่ะ และหากชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตก็มีโทษนิดหน่อย และโทษดังกล่าวก็ขึ้นศาลพลเรือนทั้งสิ้น ตามหลักกฎหมายใหม่ย่อมยกเลิกกฎหมายเก่า เพราะไอ้คำสั่ง คสช. ที่ 3/58 นั้นมันประกาศใช้มาตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 แต่พอ 13 สิงหาคม 2558 ก็มี พรบ. ชุมนุมสาธารณะออกมาในประเด็นเดียวกันจึงเป็นการยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 3/58 ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมทันที ดังนั้นจึงไม่มีความผิดฐานขัดคำสั่ง คสช. อีกแล้ว ถ้าผิดก็ผิด พรบ. ชุมนุมสาธารณะเท่านั้น ซึ่งขึ้นศาลพลเรือนอย่างเดียว

7. ถาม แล้วข้อหาอื่นอีก 3 ข้อหาหล่ะ

ตอบ ข้อหาอื่นอีก 3 ข้อหากฎหมายให้ขึ้นศาลพลเรือนอย่างเดียว

8. ถาม ก็เมื่อทุกข้อหาต้องขึ้นศาลพลเรือนแล้วทำไมเขาถึงมาฟ้องที่ศาลทหารหล่ะ

ตอบ ไม่รู้โว้ย

9. ถาม แล้วศาลพลเรือนไม่ดีอย่างไร ทำไมเขาไม่ชอบศาลพลเรือน ไม่ให้พลเรือนขึ้นศาลพลเรือน

ตอบ ไม่รู้โว้ย

10.ถาม แล้วจะให้ใครชี้ขาด ส่งศาลรัฐธรรมนูญดีไหม

ตอบ ไม่รู้โว้ย ใครจะส่งก็ส่ง ผมไม่ส่งเพราะผมกลัว