วันเสาร์, มิถุนายน 25, 2559

วาทกรรม "คนดีรัตนโกสินทร์"

ที่มา

Tacna Sonakul

.....

กระสุนยาง = กระสุนจริง


ถอยหลังลงคลอง = ปฏิรูป


.....


.....