วันพุธ, มิถุนายน 22, 2559

"ประชาธิปไทย Paradoxocracy" "เรื่องที่คนไทยควรรู้ที่สุด กลับรู้น้อยที่สุด" + คุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ ประชาธิป"ไทย" เอก รัตนเรือง
https://www.youtube.com/watch?v=LH3oBN7XKUY

Paradoxocracy ประชาธิป"ไทย"

anurak3010

Published on May 22, 2014

ประชาธิป'ไทย
กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง และ ภาสกร ประมูลวงศ์

.....

"ประชาธิปไทย Paradoxocracy" พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์https://www.youtube.com/watch?v=EMHgNV7BbHc

"ประชาธิปไทย Paradoxocracy" พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์


SocietyDiscuss

Published on Aug 30, 2013

พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้กำกับภา­พยนตร์ คุณเป็นเอก รัตนเรือง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง SC1001 และ SC1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


.....


ประชาธิป'ไทย" - แบบ "เป็นเอก และ ภาสกร" มติชนออนไลน์
 

https://www.youtube.com/watch?v=NUe1M4XIK1g&spfreload=5

ประชาธิป'ไทย" - แบบ "เป็นเอก และ ภาสกร" มติชนออนไลน์

matichon tv

Published on Jun 3, 2013

http://www.matichon.co.th/news_detail...

เป็นเอก รัตนเรือง และ ภาสกร ประมูลวงศ์ : "ประชาธิป′ ไทย"